תוכן ההודעה ניתן לעריכה מהמערכת ניהול בחלק של עמודים

ראשי > תקנון

תקנון

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש לאתר "MADAE" 

1         מטרת האתר – 

האתר "MADAE" (להלן: "האתר" ) הינו אתר תוכן בתחום המדע, טבע וסביבה.

בעל האתר רשאי להוסיף שירותים ו/או מוצרים בגישה חופשית או בתשלום לפי שיקול דעתו.

2         הגדרות - 

המשתמש/ת ו/או הגולש/ת– כל אדם, או ישות משפטית אשר גולשים/מבקרים באתר .

הבעלים –  דר' דן ווינטל

שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא info@ madae .co .il (להלן, כתובת הדואר האלקטרוני)

האתר - https://madae.co.il

התקנון – מסמך זה על כל הוראותיו וסעיפיו.

3         כללי - 

תקנון זה, כולל בין היתר תנאי שימוש, הוראות בדבר שמירה על פרטיות, והוראות בנושא שמירה על קניין רוחני. אנא קרא/י בעיון את כל תנאי השימוש. אם אינך מסכים לאחת ו/או יותר מהוראות התקנון, עליך להימנע מכל שימוש באתר.

המשתמש/ת מסכים, בעצם פעולת הכניסה והגלישה באתר, לכל הוראות התקנון.

המשתמש/ת מצהיר כי הוא מעל גיל 18, ואם הוא מתחת לגיל 18 אזי מצהיר כי הגלישה באתר נעשית בהסכמת האחראי עליו כנדרש בדין.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אולם מכוון לשני המינים.

מובהר ומודגש כי תקנון זה על מלוא הוראותיו, יחייב כל גולש אשר משתמש באתר.

תנאי התקנון חלים ומחייבים כל גולש אשר עושה שימוש באתר, צופה בו, ו/או מבצע בו כל פעולה אחרת, בכל מכשיר ובכל מדיה שהיא, וללא הגבלת מקום גיאוגרפי.

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים המתייחסות לאתר, יגברו תנאי התקנון.

 

4         פרטיות – 

בעל האתר מכבד את פרטיות הגולשים ופועל לפי כל דין. לקריאת מדיניות הפרטיות המלאה יש להיכנס לקישור "מדינות פרטיות" בעמוד הבית של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות, בעל האתר מקבל בהסכמת הגולשים פרטי יצירת קשר – שם ו/או כתובת דואר אלקטרוני ו/או מספר טלפון - ממשתמשים אשר מסרו בהסכמה את פרטיהם, וזאת על מנת לצרפם לרשימת תפוצה, יצירת קשר טלפוני, לשלוח סקירות ומידע אודות אירועים, או לשלוח מידע שיווקי או פרסומי אשר עשוי לעניין את משתמשים אלו. אם אינכם מעוניינים  להיכלל ברשימה, או אם פרטי הקשר שלכם נכנסו בשוגג לרשימת התפוצה יש לשלוח הודעת הסרה (הודעת סירוב) לכתובת הדואר האלקטרוני או ללחוץ על הקישור "הסר" בתחתית המייל/ניוזלטר שנשלח.

לצורך רישום לאתר, בעל האתר רשאי לבקש מהמשתמשים למסור פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת דוא"ל וכיוב'.

מובהר בזאת כי על המשתמש לא חלה חובה שבדין למסור את המידע, והמסירה נעשית בהסכמתו ומרצונו החופשי.

 

5         קניין רוחני -

5.1         בעל האתר מתייחס בחומרה ובכובד ראש להפרת זכויות יוצרים. בעל האתר אוכף בקפידה את זכויותיו בכל האמצעים החוקיים אשר עומדים לרשותו. 

5.2         הקניין הרוחני באתר – לרבות אך לא רק - סימני מסחר, זכויות יוצרים, עיצובים, לוגואים, מאגרי מידע, שם הדומיין, טקסטים, תמונות, דימויים, סודות מסחריים, מידע עסקי ו/או כל נכס/קניין רוחני אחר, שייכים לבעל האתר, או לצד ג' אשר הרשה את שימושם או הצגתם באתר וזאת אלא אם צוין אחרת. אם הנך מזהה הפרה, אנא פנה אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני ובעל האתר יברר ויסדיר את העניין תוך זמן סביר מקבלת הפניה.

5.3         אין למשתמש באתר אישור או רשות לעשות שימוש  מסחרי בקניין הרוחני באתר, ו/או כל שימוש שעומד בניגוד להוראות התקנון,  אלא אם כן קיבל לכך אישור בכתב מבעל האתר.

5.4         אין לעשות שימוש בשם האתר ו/או בשם הדומיין, או בתוכנו בכל דרך אשר יכולה להטעות, לפגוע במוניטין, ליצור גניבת עין ו/או הטעיה, או בכל דרך אחרת אשר יכולה לגרום לנזק ממוני או אחר לבעלי האתר ו/או לצד ג'.

5.5         ייתכן ובאתר יהיו קישורים (hyperlinks) אשר מפנים לאתרים חיצוניים (להלן 'אתרים חיצוניים') שאינם בבעלות בעל האתר ואינם בשליטתו. הקניין הרוחני באתרים חיצוניים הינו בבעלות צד ג' ואין לבעל האתר כל זכות בהם. אין בעצם הטמעת הקישורים באתר כדי להרשות, או לאשר כל פעולה שהיא ביחס לנכסי קניין רוחני באתרים החיצוניים. אם מצאת את האתרים אליהם מפנים הקישורים כפוגעניים או ככאלה אשר מפרים את הדין אנא ידע את בעלי האתר בהקדם בכתובת הדואר האלקטרוני והוא יפעל לבירור התלונה וטיפול בה.

5.6         בנוסף, באתר עשויות להופיע פרסומות ישירות ו/או מודעות חיצוניות שמקורן בחברות ו/או עסקים שאינם בבעלות ו/או באחריות בעל האתר. אין לבעל האתר כל אחריות בנוגע לתוכן פרסומות אלו. אם נתקלתם בפרסומת פוגענית ו/או פרסומת אשר מפרה את החוק אנא פנו אל בעלי האתר בכתובת הדואר האלקטרוני בבקשה להסרת הפרסומת.

6         תוכן גולשים באתר – (User generated content)

6.1         בעל האתר מאפשר למשתמשים באתר להעלות ולפרסם תכנים. (בתקנון זה "תכנים": טקסטים, דימויים גרפים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי קול). בעל האתר רשאי לקבוע כי תנאי להעלאת תכנים יהיה הרשמה לאתר, תוך מסירת פרטים נדרשים. המשתמש מתחייב למסור פרטים מדויקים ועדכניים לצורך ההרשמה.

6.2         קניין רוחני בתכנים אשר מועלים על ידי משתמשים - האתר מאפשר למשתמשים לפרסם תכנים ו/או יצירות. משתמש אשר מפרסם תכנים ו/או יצירות באתר מעניק בזאת לבעל האתר רישיון בלתי חוזר, שאינו מוגבל בזמן ו/או אינו מוגבל במקום גיאוגרפי,  לבצע בתוכן ו/או ביצירה את הפעולות הבאות – להעתיק אותן, להעמידן לרשות הציבור, ליצור מהן יצירה נגזרת, לפרסם אותן באתר ו/או בכל מדיה אחרת, גם לצרכים מסחריים. בנוסף, בעל האתר רשאי להשתמש בתכנים ו/או ביצירות אשר מועלים לאתר לצרכי מחקר, לימוד ובקרה. בעל האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת לתת קרדיט ליוצרים ומפרסמי התכנים כמקובל וכנהוג, אולם  לא יראו באי-מתן קרדיט כהפרה של תקנון זה ו/או כהפרת זכויות יוצרים לפי דין. 

מובהר כי בעל האתר רשאי לבצע עריכות בתכנים.

6.3         משתמש מתחייב לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. המשתמש באתר מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם באתר תכנים פוגעניים, ו/או מסיתים, ו/או תכנים אשר מעודדים לעבור עבירה, ו/או תכנים גזעניים, ו/או תכנים פורנוגרפיים ובעלי אופי מיני, תוכן אשר עלול לגרום להפרה כלפי כל אדם, לרבות פגיעה בפרטיות, לשון הרע ו/או תכנים מסחריים.

6.4         המשתמש באתר מתחייב בזאת כי התכנים שהוא מעלה לאתר אינם מפרים זכויות קניין רוחני של כל צד ג' להסכם. 

6.5         בעל האתר רשאי שלא לאשר העלאת תכנים ו/או רשאי להסיר תכנים מהאתר ו/או לערוך אותם, לפי שיקול דעתו, אם מצא שהם מפרים את אחד ו/או יותר מהוראות כללי תקנון זה, וזאת מבלי לתת למשתמש כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או לשיפוי בגין אי-אישור ו/או הסרת תכנים מהאתר.

6.6         משתמש אשר העלה תכנים אשר מפרים את תנאי תקנון זה, יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק אשר יגרם לו בשל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בזיקה לתכנים אלו, לרבות הוצאות משפטיות אשר כרוכות בטיפול בעניין, וזאת תוך 14 ימים מהיום שבו קיבל את הדרישה לפיצוי ו/או לשיפוי. 

7         זמינות האתר -

בעל האתר עושה כמיטב יכולתו כדי שהאתר יפעל באופן תקין ויהיה זמין לגלישה רציפה. יחד עם זאת, אין התחייבות מצד בעל האתר כי האתר יפעל בכל עת. יתכנו שיבושים בזמינות/ צפייה / גלישה באתר אשר עשויים לנבוע מעדכוני אתר ו/או עבודות תשתית, ו/או תקלות במחשב האישי של המשתמש, ספק האינטרנט שלו, שרת חיצוני, או בתשתית הגלישה שלו. כמו כן יתכנו תקלות הנובעות משירות האחסון של האתר, פריצה או גורמים אחרים. בעל האתר ישתדל להודיע מראש על הפרעות מתוכננות בגלישה אולם אינו מחויב לכך. בעל האתר שומר את הזכות להפסיק, להשבית, או לשנות את פעילות האתר וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 

8         הוראות שחרור מאחריות – 

8.1         האתר מאוחסן בשרת אשר מאובטח על ידי חברה חיצונית. בעל האתר אינו אחראי לנזק אשר יגרם כתוצאה מפריצה חיצונית לאתר – בין היתר – הפצת/מכירת מידע כתוצאה מפריצה לאתר, שיבוש במידע, פגיעה בזכויות יוצרים או קניין רוחני אחר, או כל נזק אחר שיגרם כתוצאה מחבלה באתר ובתכניו.

8.2         בעל האתר אינו אחראי לתוכן מודעות חיצוניות (תמונות/קישורים)  אשר עשויות להופיע /להיטמע באתר או לתוכן/מידע אשר מופיע באתרים אליהם הקישורים מובילים. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו מפקח או בודק את כל התוכן באתרים אליהם מפנים הקישורים.

8.3         בעל האתר אינו אחראי לתוכן שהועלה על ידי גולשים, ותוכן זה אינו מייצג את עמדת ו/או דעת בעל האתר. בעל האתר ו/או מי מטעמו מבצע פיקוח מעת לעת על תוכן אשר מועלה על ידי גולשים. 

8.4         אם נתקלת במודעה/קישור פוגעני ו/או תמונה פוגענית  ו/או כזה אשר מפנה לאתר בעל תוכן פוגעני ו/או בתוכן שהועלה על ידי גולשים ומפר את הוראות התקנון, אנא הודע/י לבעל האתר בכתובת הדואר האלקטרוני ונפעל להסדיר את העניין בהקדם האפשרי.

8.5         בעל האתר מפרסם באתר תכנים מדעיים לרבות ניסויים, סקירה של ניסויים מדעיים, סקירה ובדיקה של קיטים ו/או ניסויים מסחריים, קישורים לניסויים, רכיבים, וחומרים שונים אין לראות בפרסומים באתר משום המלצה ו/או הנחיה לביצוע ניסוי כזה או אחר. מובהר כי האחריות המלאה לכל נזק ו/או תקלה בעת ביצוע הניסויים היא על המשתמש באתר בלבד ובאופן בלעדי. את הניסויים יש לבצע בהשגחת מבוגר ובזהירות מרבית, לרבות שימוש באמצעי הגנה כגון משקפי-מגן, מסיכות, כפפות ו/או כל אמצעי הגנה אחר אשר עשוי להגן על המשתמש. המשתמש מתחייב לעשות בניסויים שימושים חוקיים בלבד.

8.6         ייתכן ויהיו  באתר שגיאות ו/או אי-דיוקים כתוצאה מתום לב, ו/או מצב שבו תוכן בפרסום לא יהיה עדכני. בעל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק שנגרם למשתמש בשל הסתמכות על האמור בפרסום ולא יחוב כלפי המשתמש בגין הסתמכות כזו. 

8.7         ככל שמשתמש באתר מסתמך על האמור בו, הוא עושה זאת מבחירתו ועל אחריותו הבלעדית. משתמש אשר הסתמך על תכני האתר, מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעל האתר. ובעלי האתר יהיו פטורים מכל פיצוי ו/או חיוב ו/או שיפוי ביחס לנזקים שנגרמו למשתמש.

8.8         היה וסמכויות שיפוט כלשהן אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

9         איסור פגיעה באתר -

9.1         אין לבצע כל פעולה באופן ישיר או על ידי צד ג', אשר עשויה לפגוע באתר, בזמינות הגלישה שבו, או בתוכן המוצג בו, או לשבש את פעולתו. אין לעשות שימוש בקוד תוכנה או כל פעולה אלקטרונית/דיגיטלית  ו/או אוטומטית אחרת לרבות - וירוס ו/או 'תולעת' ו/או 'בוט' למטרת פגיעה כאמור באתר.

9.2         אין לבצע כל פעולה אשר עשויה לשבש ו/או להכביד את פעולתם התקינה של מחשבי ושרתי בעל האתר.

9.3         אין לבצע כל פעולה אשר עשויה למחוק ו/או לשבש ו/או לגרום לשינוי במידע של בעל האתר.

9.4         אין לחדור לחומרי מחשב ו/או מידע אשר שייכים לבעל האתר.

9.5         למשתמש ו/או לצד ג' אסור לבצע כל פעולה אשר נועדה לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו למטרה מסחרית ו/או למטרת לימוד מכונה ו/או לכל מטרה אחרת, מבלי שקיבל לכך אישור מבעל האתר. בסעיף זה 'תכני האתר' – תכני טקסט, תמונות, עיצובים, גרפיקות, קטעי וידאו ו/או סאונד ו/או פרטים אישיים של המשתמשים, מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים, קוד תוכנה.

9.6         בעל האתר רשאי על פי שיקול דעתו, לחסום ו/או להגביל גישה, כל משתמש באתר אשר הפר אחת או יותר מהוראות תקנון זה. למשתמש שנחסם ו/או שגישתו הוגבלה לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או שיפוי מצד בעל האתר.

 

10      אחריות המשתמש -

10.1     המשתמש/ת והוא בלבד אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת הוראות התקנון. 

10.2     מבלי לגרוע מהאמור בכל סעיף אחר, המשתמש ישפה את בעל האתר בגין כל נזק, כלכלי או אחר, ו/או תביעה או דרישה של צד ג' כלשהו שיגרמו כתוצאה מכל אחד מאלה: (1) הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנון (2) שימוש באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתקנון זה; (3) הפרה מצד המשתמש של כל זכות של צד שלישי, לרבות (אך לא רק), זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; (4) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש ישא גם בהוצאות משפטיות, עלויות שכר טרחת עו"ד, ו/או בעלי מקצוע אחרים, ו/או הוצאות אחרות שיהיו בזיקה לנזק שנגרם, כתוצאה מכל הסיבות שנמנו לעיל.

11      עדכונים ושינויים - 

11.1     בעל האתר שומר את הזכות לעדכן מעת לעת ולפי הצורך את תקנון האתר. 

11.2     על בעל האתר לא תחול החובה לעדכן את המשתמשים בשינויים בתקנון תנאי השימוש, יחד עם זאת לפני שינויים מהותיים, יפרסם על כך בעל האתר הודעה באתר.

11.3      תוקפם של השינויים יחול מרגע שינויים/עדכונם, והנוסח החדש יהיה זה אשר מחייב את המשתמשים.

12      סמכות שיפוט  - 

הדין החל על כל סכסוך או מחלוקת בנוגע לתקנון זה יהיה הדין הישראלי וסמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל עניין הנוגע לתקנון תנאי שימוש זה יהיה לבית משפט אשר לו הסמכות העניינית בבאר שבע.

תקנון זה מהווה יצירה מוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים. אין להעתיק, לפרסם ו/או לעשות כל שימוש ללא אישור מבעל הזכויות.  

13      שירות לקוחות – 

בכל פניה, בירור תלונה או שאלה, לקוחות האתר מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני