תוכן ההודעה ניתן לעריכה מהמערכת ניהול בחלק של עמודים